Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Klik hier voor de vaste tarieven.
Alle hier genoemde bedragen zijn exclusief techniek- en materiaalkosten!

Voorlichting over kosten prothetische zorg:

In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico (2023, € 385,– ). Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts) verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen.

Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. Deze honorarium tarieven en tandtechniek tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZA ( Nederlandse Zorgautoriteit).

Voor vergoeding van prothetische zorg gelden de volgende algemene regels;

Volledige prothese boven, onder of boven & onder:
De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten.
De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale kosten. De eigen bijdrage
kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.
Let op! Zie opmerking over eigen risico.

Reparaties en rebasing van een volledige prothese:
Reparaties en rebasingen kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%. De eigen bijdrage bedraagt 10%.
Let op! Zie opmerking over eigen risico.

Volledige prothese op implantaten:
Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient in sommige gevallen een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar.* Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.
Een volledige onder prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%
Een volledige boven prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%
Een tegelijkertijd vervaardigde normale boven prothese in combinatie met een implantaat gedragen onder prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.
Een tegelijkertijd vervaardigde normale onder prothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.

De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Let op! Zie opmerking over eigen risico.

Voor een reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese moet er in sommige gevallen een machtiging zijn afgegeven door de verzekeraar.* Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering. Een rebasing kent een eigen bijdrage van 10%. Let op! Zie opmerking over eigen risico.

Kosten immediaat prothese (noodprothese):
Het kan ook voorkomen dat twee maal het eigen risico belast wordt, wanneer het plaatsen van de noodprothese (immediaat) en het plaatsen van de normale prothese in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt. (uiteindelijk volgt vaak na een noodprothese een definitieve gebitsprothese).

Partiële prothese:
De kosten van een partiele prothese of frame prothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten zijn particuliere kosten. De kosten voor partiële prothese of frame prothese
kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

De kosten van reparaties en rebasingen van een partiële prothese of frame kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

Opmerking over eigen risico:
Het wettelijk eigen risico is een deel van de jaarlijkse zorgkosten die de persoon die de kosten heeft gemaakt zelf moet betalen. Het is bedoeld als drempel om te voorkomen dat mensen overbodig van zorg gebruikmaken. Bron: Nationale zorggids

In 2023 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,-. Bij alle boven genoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden deze ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico. Daarnaast kan het wettelijk eigen risico vrijwillig verhoogd worden, tegen een lagere basis premie.

* Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Eén van de zaken die dan vaak wordt afgesproken is machtigingsvrij werken. In dat geval hoeft er niet van te voren een machtiging te worden aangevraagd. Daarnaast mogen bij sommige verzekeraars bepaalde handelingen machtigingsvrij uitgevoerd worden

Wij raden elke patiënt aan om met de offerte van de behandeling (verplicht boven de € 250,-) bij de eigen verzekeraar op te vragen wat de vergoeding zal zijn vanuit de basisverzekering en de eventueel afgesloten aanvullende verzekering. Door de diversiteit aan polissen en zeer verschillende polisvoorwaarden, bijvoorbeeld betreffende wel of geen verplichting om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan is het de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt om zich daarvan te vergewissen.

Aangezien wij met diverse verzekeringsmaatschappijen contracten hebben afgesloten, kunnen bovenstaande bedragen per zorgverzekering afwijken. Elke zorgverzekeringsmaatschappij heeft zijn eigen tarief voor behandelingen. Indien wij een contract met uw zorgverzekeringsmaatschappij hebben afgesloten, zullen deze tarieven door ons gehanteerd worden.
Welke behandelingen u vergoed krijgt kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden of u kunt hierover contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Deze tarieven gelden voor 2023. Klik hier voor meer informatie: Wat kost een kunstgebit.

Per 1 mei 2018 declareren wij onze rekeningen via Infomedics. Dit betekent dat een rekening van ons via Infomedics bij uw zorgverzekering of bij u in rekening gebracht wordt. Betaling dient te geschieden aan Infomedics.
Voor meer informatie: www.infomedics.nl

Contact

Zwolse Binnenweg 5, 7315 CA Apeldoorn

055 521 26 46

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 12:00 en van 12:30 tot 17:00.
Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt. Reparaties kunnen zonder afspraak worden aangeboden.
In de meeste gevallen zijn reparaties dezelfde dag gereed.